Wielki Test Języka Angielskiego 2014

Przemyśl udowodnił, że zna język angielski na poziomie B1+

14 września roku o godzinie 11.00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu Centrum Języków Obcych „Student” zorganizował ogólnopolski test języka angielskiego.

Wielki Test, przeprowadzany pod hasłem „Polska Zna angielski Udowodnijmy to !”, był wydarzeniem edukacyjnym mającym na celu określenie poziomu językowego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na terenie całego kraju. Tegoroczna wersja testu odbyła się pod merytorycznym patronatem ETS Global - międzynarodowego oddziału Educational Testing Service - instytucji zajmującej się opracowaniem oraz przeprowadzaniem prestiżowych egzaminów językowych TOEIC i TOEFL na całym świecie.

Wielki Test został opracowany na podstawie oryginalnych fragmentów egzaminów ETS i sprawdzał zaawansowanie językowe w odniesieniu do skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przekładając uzyskane punkty na odpowiednie poziomy językowe. Przystępując do Wielkiego Testu każdy uczestnik otrzymał 25% kod rabatowy uprawniający do rejestracji na oficjalną sesję egzaminów TOEIC i TOEFL ze zniżką.

Mieszkańcy Przemyśla zapoznali się z trzema rodzajami testów pisemnych, ponieważ uczestnicy otrzymali wzór testu dostosowany pod względem wieku. Mianowicie osoby powyżej 18 roku życia zmierzyli się z sekcją Reading (czytanie ze zrozumieniem) egzaminu TOEIC i przez 75 minut skoncentrowali się na uzupełnianiu wyrazów w zdaniach i tekstach oraz na udzielaniu odpowiedzi na pytania do tekstów. Uczniowie w wieku od 13 do 17 lat otrzymali test TOEFL Junior i również przez 75 minut rozwiązywali sekcje Reading (czytanie ze zrozumieniem) oraz Language Form and Meaning (gramatyka w praktyce i słownictwo) składające się z zadań wielokrotnego wyboru oraz tekstów o różnorodnej tematyce. Natomiast uczestnicy testu w wieku od 8 do 12 lat przez okres 35 minut zastanawiali się nad rozwiązaniem zestawu ćwiczeń leksykalno-językowych. Rezultaty testu dziecięcego nie były brane pod uwagę w obliczaniu średniego wyniku znajomości języka angielskiego dla mieszkańców miasta w skali CEFR, ponieważ celem uczestniczenia dzieci w sprawdzianie było jedynie dostarczenie rozrywki intelektualnej oraz umożliwienia udziału razem z rodzicami w wydarzeniu.

Każdy uczestnik Testu, aby wziąć w nim udział, musiał dokonać internetowej rejestracji poprzez stronę internetową www.przemysl.znaangielski.pl. Rejestracja uczestników była możliwa od dnia 1 sierpnia do 12 września, oczywiście w zależności od ilości wolnych miejsc. Proces rejestracji uczestnika polegał on na podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail i daty urodzenia. Osoby nieletnie nie mogły same zarejestrować się online na tego typu imprezę i konieczna była zgoda rodzica wraz z podaniem danych osobowych rodzica czyli imienia, nazwiska, numeru telefonu. Konieczna była również pisemna zgoda, która musiała być wydrukowania ze strony Internetowej, po czym podpisana przez rodzica powinna była być przedstawiona organizatorowi przed wejściem na Wielki Test. Kolejnym krokiem rejestracyjnym było założenie konta przez uczestnika poprzez podanie adresu e-mail i dowolnego hasła. Aby zakończyć proces rejestracji konieczne było również udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe oraz akceptacja regulaminu Wielkiego Testu i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po założeniu konta, użytkownik otrzymał potwierdzenie tego faktu drogą mailową wraz z potwierdzeniem jego danych.

Wielki Test Języka Angielskiego odbył się w dniu 14 września o godzinie 11.00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Wskazane było, aby uczestnicy pojawili się około 30 minut wcześniej, ponieważ konieczne było pisemne potwierdzenie rejestracji oraz zajęcie odpowiedniego miejsca na sali. Uczestnik testu powinien był posiadać również ze sobą dowód tożsamości, ołówek, gumkę oraz, w przypadku gdy był nieletni, pisemną zgodę rodzica. Przewidywany czas przeznaczony na test wynosił około 70 minut. Informacja o wynikach testu została wysłana do uczestników drogę mailową do dnia 30 września, a każdy uczestnik mógł odebrać i przeanalizować swój sprawdzian w siedzibie organizatora tzn. w Centrum Języków Obcych „Student” przy ulicy Rynek 2/Mostowej 2 w Przemyślu. Indywidualne wyniki nie były publikowane, liczyła się średnia wyników wszystkich uczestników testu. Następnie uśredniony wynik testów językowych dla uczestników testu w Przemyślu został udostępniony na stronie www.przemysl.znaangielski.pl., a kolejny etap analizowania poziomu znajomości języka angielskiego w Polsce polegał na przekazaniu średniej wyników testu z Przemyśla do organizatora ogólnopolskiego i udostępnieniu ich na stronie www.polskaznaangielski.pl . oraz porównania go z wynikami z innych miast w Polsce.

W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy na stronę Internetową:www.przemysl.znaangielski.pl

Wielki Test Języka Angielskiego 2013

Mieszkańcy Przemyśla udowodnili, że znają język angielski na poziomie B1 !!!

Wielki Test Języka Angielskiego, pod hasłem przewodnim „Polska Zna angielski Udowodnijmy to !”, miał na celu przeprowadzenie największego w Polsce badania dotyczącego poziomu znajomości języka angielskiego przez Polaków. Było to wydarzenie ogólnopolskie pod: Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pod Patronem Edukacyjnym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W roku 2013 do ogólnopolskiego testu po raz pierwszy, pod Patronatem Honorowy Prezydenta Miasta, przystąpiło również miasto Przemyśl gdzie organizatorem lokalnym wydarzenia było Centrum Języków Obcych ‘Student”.

9 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przy ulicy Tymona Terleckiego 2 mieszkańcy Przemyśla napisali test wielokrotnego wyboru, który określił ich poziom znajomości języka angielskiego. Poziom ten został określony według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego czyli Common European Framework of Reference.

Europejski System Kształcenia Językowego jest to w zasadzie sześciostopniowy system oceny znajomości języka obcego, który wyraża się następującymi symbolami:

A1, A2 określa poziom podstawowy

B1, B2 odzwierciedla poziom samodzielności językowej

C1, C2 wyznacza poziom biegłości językowej

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wyznacza standardy dla wszystkich języków obcych, a szczegółowe opisanie poszczególnych umiejętności językowych na danym poziomie umożliwia porównanie poziomów egzaminów z różnych języków. System ten uznawany jest przez państwa Unii Europejskiej jako oficjalny wyznacznik kompetencji językowych. Został on również włączony do krajowych planów edukacyjnych i jest powszechnie rozpoznawalną przez pracodawców tzw. „legitymacją językową” . Również większość firm i instytucji na całym świecie zaczęło akceptować wyłącznie certyfikaty językowe, które stosują skalę ocen zgodną właśnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Udział w Wielkim Teście był bezpłatny. W wydarzeniu mogły uczestniczyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Podczas Wielkiego Testu obowiązywały dwa wzory testów pisemnych wielokrotnego wyboru. Pierwszy przeznaczony był dla dzieci od 8 do 12 roku życia. Drugi test był natomiast przeznaczony dla uczestników od 13 roku życia. Każdy uczestnik otrzymał test dostosowany do swojego wieku. Tak zwany “test dziecięcy” czyli dla dzieci w wieku szkoły podstawowej był zestawem ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, który nie miał odniesienia do skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co oznacza, że jego wyniki nie były brane pod uwagę w obliczaniu średniego wyniku znajomości języka angielskiego dla mieszkańców Przemyśla. Celem testu dziecięcego było jedynie dostarczenie dzieciom rozrywki umysłowej w postaci ćwiczeń i łamigłówek językowych oraz umożliwienie im wzięcia udziału w imprezie na przykład z rodzicami.

Test językowy dla uczestników od 13 roku życia składał się z kilkudziesięciu pytań wielokrotnego wyboru sprawdzających poziom znajomości gramatyczno-leksykalnej języka angielskiego w odniesieniu do skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i właśnie wyniki tej grupy osób testowanych odzwierciedlały poziom językowy miasta Przemyśla

Liczba miejsc przeznaczonych dla Uczestników Testu w Przemyślu była ograniczona i wynosiła 200 osób. O udziale w Wielkim Teście decydowała kolejność zgłoszeń.

Każdy Uczestnik Testu, aby wziąć w nim udział, musiał dokonać internetowej rejestracji poprzez stronę internetową www.przemysl.znaangielski.pl. Rejestracja uczestników była możliwa od dnia 1 maja do 9 czerwca 2013 roku do godz. 8.00, oczywiście w zależności od ilości wolnych miejsc. Proces rejestracji uczestnika był szybki i nieskomplikowany. Polegał on na podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail i daty urodzenia. Osoby nieletnie nie mogły same zarejestrować się online na tego typu imprezę i konieczna była zgoda rodzica wraz z podaniem danych osobowych rodzica czyli imienia, nazwiska, numeru telefonu. Konieczna była również pisemna zgoda rodzica, która musiała być wydrukowania ze strony Internetowej, po czym podpisana przez rodzica powinna była zostać przedstawiona organizatorowi przed wejściem na Wielki Test. Kolejnym krokiem rejestracyjnym było założenie konta przez uczestnika poprzez podanie adresu e-mail i dowolnego hasła. Aby zakończyć proces rejestracji konieczne było również udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe oraz akceptacja regulaminu Wielkiego Testu i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po założeniu konta, użytkownik otrzymał potwierdzenie tego faktu drogą mailową wraz z potwierdzeniem jego danych.

Odbył się również konkurs. Pytanie konkursowe polegało na opisaniu w języku angielskim miasta marzeń. Wyniki konkursu zostały przedstawiane bezpośrednio po zakończeniu pisania testu, a autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody w postaci bezpłatnego rocznego kursu języka angielskiego, słowników językowych oraz koszulek sportowych.

Szczegóły Wielkiego Testu Języka Angielskiego znajdują się na stronie Internetowej: www.przemysl.znaangielski.pl lub www.polska.znaangielski.pl

Wielki Test Języka Angielskiego odbył się w dniu 9 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Uczestnicy pojawili się około 30 minut wcześniej, ponieważ konieczne było pisemne potwierdzenie rejestracji oraz zajęcie odpowiedniego miejsca na sali. Uczestnicy testu mieli również ze sobą legitymację szkolną lub dowód tożsamości, ołówek, gumkę oraz, w przypadku osoby nieletniej, pisemną zgodę rodzica. Przewidywany czas przeznaczony na test wynosił 40 minut. Informacja o wynikach testu została wysłana do uczestników drogę mailową do dnia 19 czerwca 2013 roku, a każdy uczestnik mógł odebrać i przeanalizować swój sprawdzian w siedzibie organizatora tzn. w Centrum Języków Obcych „Student” przy ulicy Rynek 2/Mostowej 2 w Przemyślu. Indywidualne wyniki nie były publikowane, liczyła się średnia wyników wszystkich uczestników testu. Następnie uśredniony wynik testów językowych dla uczestników testu w Przemyślu został udostępniony na stronie www.przemysl.znaangielski.pl, a kolejny etap analizowania poziomu znajomości języka angielskiego w Polsce polegał na przekazaniu średniej wyników testu z Przemyśla do organizatora ogólnopolskiego i udostępnieniu ich na stronie www.polska.znaangielski.pl oraz porównania go z wynikami z innych miast w Polsce.

Co daje mieszkańcom Przemyśla udział w teście?

Wielki Test Języka Angielskiego: przede wszystkim promował naukę języka angielskiego, umożliwiał również nieodpłatne sprawdzenie kompetencji językowych, dostarczył rozrywki intelektualnej, rozpowszechnił znajomość skali Ramowego Opisu Kompetencji Językowych czyli Common European Framework of Reference (CEFR) oraz promował alternatywną formę spędzenia wolnego czasu całą rodziną, ponieważ w teście mogły brać udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Głównym jednak celem Wielkiego Testu Języka Angielskiego było przeprowadzenie największego w Polsce badania dotyczącego poziomu kompetencji językowych Polaków.

Biorąc udział w Teście przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji oraz promowaliśmy miasto Przemyśl, ponieważ Wielki Test Języka Angielskiego był wydarzeniem unikalnym na skalę krajową i naprawdę warto było wziąć w nim udział.