Warsztaty Językowe dla młodzieży

Centrum Języków Obcych „Student” prowadzi zajęcia z języka angielskiego w postaci warsztatów językowych dla młodzieży. Głównym celem zajęć jest nauczenie uczestników kursu płynnej rozmowy w typowych sytuacjach życiowych występujących między innymi w restauracji, w hotelu, w autobusie, w pociągu, na zakupach, w podróży, w określaniu kierunków podczas poruszania się po mieście oraz podczas interakcji towarzyskich. Warsztaty mają na celu wprowadzenie niezbędnego słownictwa i struktur gramatycznych oraz wykształcenie płynności językowej koniecznej do przekazania informacji. W programie kursu przewidziane jest również zastosowanie poznanego języka w terenie czyli podczas wyjść do restauracji, hotelu, dworca, sklepu.

Jednocześnie warsztaty językowe wprowadzają język niezbędny do formowania wypowiedzi wyrażających opinie na określony temat. Uczestnicy zajęć rozszerzają słownictwo, utrwalają struktury gramatyczne, doskonalą wymowę na podstawie wypowiedzi wygenerowanych na podstawie językowego materiału stymulującego przedstawionego w postaci oryginalnych filmów językowych, piosenek, sentencji.

Ponadto, podczas warsztatów, młodzież zostaje zaangażowana do zorganizowania przedstawienia teatralnego. Podczas odgrywania ról w języku angielskim uczestnicy wakacyjnego kursu otrzymują możliwość zaprezentowania dialogów w określonym kontekście sytuacyjnym i kulturowym. Udział w zajęciach teatralnych wpływa wszechstronnie ma rozwój językowy oraz społeczny, ponieważ poprzez przygotowywanie inscenizacji, strojów oraz rekwizytów młodzież aktywnie uczestniczy w komunikacji poprzez wymienianie poglądów, opinii oraz formowanie nowych pomysłów.

Wakacyjne warsztaty językowe dla młodzieży zapewniają zajęcia grupowe w wymiarze dwóch godzin dziennie od poniedziałku do piątku za opłatę 115 zł