Świetlica językowa

Centrum Języków Obcych „Student” proponuje zajęcia popołudniowe dla dzieci w godzinach od 13.00 do 19.00. Zajęcia świetlicowe oferują w programie między innymi udział w projektach tematycznych, teatralnych przedstawieniach językowych, klubie filmowym. Nauczyciele przygotowują również uczestników zajęć świetlicowych do lekcji szkolnych z języka angielskiego oferując pomoc w zadaniach domowych oraz wyjaśniając zaległości gramatyczne lub związane ze słownictwem. Podczas okresu w świetlicy kompleksowo przygotowujemy do egzaminów językowych dla dzieci Cambridge Young Learners English Tests (YLE) administrowanych przez British Council.