English Speaking Club

Konwersacje prowadzone w języku angielskim zainspirowane odpowiednio przygotowanym materiałem stymulującym umożliwiają wytworzenie nieograniczonej wymiany opinii oraz poglądów pomiędzy uczestnikami warsztatów językowych na określony temat. Ponadto, osoby prowadzące rozmowę w języku obcym otrzymują możliwość utrwalenia struktur gramatycznych, rozszerzenia słownictwa, udoskonalenia wymowy oraz poprawy płynności wypowiedzi. Poprzez współuczestniczenie w dialogu rozmówcy obustronnie doskonalą umiejętności słuchania, mówienia oraz reagowania językowego w dynamicznie zmieniającej się konwersacji. Jednocześnie uczestnicy rozmowy uzyskują doskonałą okazję do wymiany umiejętności komunikacyjnych, ponieważ poprzez wytwarzanie wypowiedzi stwarzają sytuacje generujące powstawanie potencjalnych błędów oraz możliwości wzajemnego korygowania pomyłek językowych. Konsekwentnie uczestniczy warsztatów językowych doskonalą umiejętność konwersacji, ponieważ w perspektywie praktyki przepływ informacji staje się płynniejszy oraz liczba potencjalnych błędów spada. Ponadto, rozmówcy nabierają przekonania do używania języka obcego oraz przestają się obawiać wytwarzania niedoskonałych wypowiedzi.