Kursy specjalistyczne

Centrum Języków Obcych „Student” organizuje specjalistyczne kursy z języka angielskiego dla instytucji. Przeprowadzamy w Centrum lub na terenie instytucji następujące kursy językowe:

  • medyczne (np. dla lekarzy i pielęgniarek)
  • biurowe (np. dla sekretarek i urzędników państwowych)
  • prawnicze (np. dla urzędników instytucji prawnych)
  • biznesowe (np. dla kierowników i przedstawicieli sektora prywatnego)
  • turystyczne (np. dla pilotów i przewodników wycieczek zagranicznych)
  • hotelarskie ( np. dla recepcjonistów i kelnerów)
  • nauczycielskie (np. dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych)
  • mundurowe (np. dla wojska, straży pożarnej, policji, służby celnej, straży granicznej)