Kursy z języka angielskiego organizowane w Szkołach Podstawowych

Centrum Języków Obcych „Student” organizuje kursy z języka angielskiego w budynku szkół podstawowych bezpośrednio po zajęciach obowiązkowych. Zaletami kursu „szkolnego” jest dostosowanie materiału kursu do szkolnego programu z języka angielskiego. Nauczyciele utrwalają lub rozszerzają materiał szkolny oferując powtórkę gramatyki i słownictwa wprowadzonego podczas lekcji języka. Docelowo przygotowujemy dzieci do sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminów językowych dla dzieci Cambridge Young Learners English Tests (YLE) administrowanych przez British Council.