Kursy językowe

Nauka prowadzona jest w grupach 5-9 osobowych, a godzina lekcyjna trwa 50 minut. Oferujemy kursy w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Rodzaj kursu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

Centrum Języków Obcych "Student" w Przemyślu oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem poziomu językowego oraz różnic wynikających bezpośrednio z upodobań charakterystycznych dla konkretnych grup wiekowych. Oferujemu również lekcje indywidualne

Kursy językowe dla dzieci

Kursy super pre-students oferują zajęcia językowe dla dzieci przedszkolnych. Tematy lekcji oraz sale zajęciowe przystosowane są do umiejętności, możliwości oraz potrzeb małych dzieci. Nauka języka odbywa się poprzez wprowadzanie piosenek, wierszyków, układanek, zabaw oraz gier językowych. Ponadto, na lekcjach wykorzystujemy profesjonalne pomoce dydaktyczne w postaci plakatów, plansz oraz kart językowych. Uczniowie używają również regularnych podręczników przystosowanych do odpowiedniej grupy wiekowej. Współpraca z rodzicami oraz systematyczne monitorowanie postępów dzieci w nauce odbywa się poprzez specjalny zeszyt dla rodziców, w którym nanoszone są uwagi i materiały językowe niezbędne do powtarzania słownictwa oraz struktur gramatycznych w domu ucznia.

Kursy super students oferują zajęcia dla młodzieży szkolnej. Grupy językowe tworzone są w zależności od możliwości, poziomu oraz szkolnego programu językowego uczniów.

Organizujemy następujące kursy super students:

  • kursy korepetycyjne, które uzupełniają i wyrównują wiedzę niezbędną do osiągnięcia minimum językowego określonego przez szkolny program nauczania
  • kursy konkursowe, które wprowadzają rozszerzoną wiedzę językową pozwalającą na udział w olimpiadach i konkursach językowych
  • kursy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, który będzie obowiązkowy z języka obcego dla młodzieży szkół podstawowych w roku 2015