Kursy językowe

Nauka prowadzona jest w grupach 5-9 osobowych, a godzina lekcyjna trwa 50 minut. Oferujemy kursy w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Rodzaj kursu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

Centrum Języków Obcych "Student" w Przemyślu oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem poziomu językowego oraz różnic wynikających bezpośrednio z upodobań charakterystycznych dla konkretnych grup wiekowych. Oferujemu również lekcje indywidualne

Kursy językowe dla dorosłych

Kursy konwersacyjne polegają na wprowadzeniu i utrwaleniu słownictwa oraz struktur gramatycznych niezbędnych do nawiązania i kontynuowania konwersacji w języku obcym. Materiał językowy zastosowany podczas zajęć lekcyjnych przybliża sytuacje występujące w realnym świecie i stymuluje w parach lub w grupach ustne przekazywanie informacji koniecznych do zrealizowania określonego zadania.

Kursy przygotowujące do wyjazdów zagranicznych oferują wiedzę konieczną do przekazywania i odbierania informacji w języku obcym oraz do nawiązania kontaktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Centrum oferuje również program szkolenia językowego dla osób szukających i podejmujących pracę za granicą. Program obejmuje naukę języka ogólnego z elementami słownictwa i zwrotów charakterystycznych dla danego zawodu np. dla kierowców, mechaników samochodowych, robotników budowlanych, pracowników socjalnych, pomocników hotelowych i kuchennych, kelnerek, fryzjerek, opiekunek dla dzieci, gospodyń domowych i innych.

Kursy przygotowujące do egzaminów językowych prezentują wiedzę niezbędną do zdania egzaminów, których ważność jest uznawana przez wielu pracodawców oraz liczne uniwersytety. Centrum przygotowuje między innymi do egzaminów typu TELC (poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2) oraz egzaminów Cambridge ESOL (poziomy KET, PET, FCE, CAE i CPE).

Kursy specjalistyczne dla instytucji prezentują słownictwo oraz umiejętności językowe charakterystyczne dla potrzeb określonej branży. Zajęcia lekcyjne wprowadzają i utrwalają praktyczny język używany przez różne grupy zawodowe.

Organizujemy następujące językowe kursy specjalistyczne:

  • służb mundurowych (np. dla wojska, straży pożarnej, policji, służby celnej, straży granicznej)
  • medyczne (np. dla lekarzy i pielęgniarek)
  • biurowe (np. dla sekretarek i urzędników państwowych)
  • prawnicze (np. dla urzędników instytucji prawnych)
  • biznesowe (np. dla kierowników i przedstawicieli sektora prywatnego)
  • turystyczne (np. dla pilotów i przewodników wycieczek zagranicznych)
  • hotelarskie (np. dla recepcjonistów i kelnerów)
  • nauczycielskie (np. dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych)