The British Council Exams Partnership Programme Addvantage Centrum Języków Obcych "STUDENT" uczestniczy w programie The British Council Exams Partnership Programme "Addvantage"

Egzamin Cambridge ESOL

Egzaminy Cambridge English for Speakers of Other Languages oferowane przez Uniwersytet Cambridge i administrowane w Polsce przez British Council to jedne z najpopularniejszych kwalifikacji językowych na świecie. Egzaminy oceniają umiejętność komunikacji w języku angielskim w rzeczywistych sytuacjach. Sprawdzają poziom językowy z zakresu takich sprawności jak mówienie, pisanie, czytanie oraz słuchanie. Stąd wynika ich ogromna popularność wśród osób posługujących się językiem angielskim zarówno w szkole jak i w pracy oraz zaufanie jakim obdarzyły je instytucje edukacyjne i zawodowe na całym świecie.

Certyfikaty Cambridge są najbardziej obiektywnym i prestiżowym potwierdzeniem umiejętności językowych. Są honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia. Są również uznawane przez największe międzynarodowe firmy na całym świecie przy rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego. Uznawane są również przez Urząd Służy Cywilnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo spraw Zagranicznych.

Oczywiście egzaminy Cambridge English for Speakers of Other Languages sprawdzają znajomości języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Wyróżniamy następujące egzaminy Cambridge English:

Istnieją również egzaminy dla młodszej kategorii wiekowej są to Cambridge Young Learners English Tests dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Taki egzamin ocenia stopień zaawansowania językowego na trzech poziomach Starters, Movers i Flyers. Celem egzaminu jest przede wszystkim obiektywna i precyzyjna ocena umiejętności językowych uczniów, zachęcenie do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną formę, przekazanie dzieciom poczucia sukcesu oraz zapewnienie pozytywnego pierwszego wrażenia związanego z testem językowym. Są również doskonałym wprowadzeniem do egzaminów dla dorosłych i w łagodny sposób przyzwyczajają do systematycznego sprawdzania umiejętności językowych w przyszłości.

Naturalnie certyfikaty odzwierciedlają znajomość języka angielskiego na poziomach wyznaczonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy