Ceny

Uczniowie na początku roku szkolnego otrzymują harmonogram z rozplanowanymi zajęciami lekcyjnymi w danym roku szkolnym. Opłaty za godziny lekcyjne dokonuje się na początku każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub za pomocą przelewu bankowego. W przypadku nieobecności ucznia istnieje możliwość nadrobienia zaległości podczas lekcji indywidualnych w ramach ceny kursu!

Oferujemy również zniżki rodzinne oraz możliwość zakupu podręczników do uczenia się języka obcego z 15% rabatem.