Brave Kids - Warsztaty Wielokulturowe

Centrum Języków Obcych „Student” uczestniczyło w niezwykłym wydarzeniu polegającym na przeprowadzeniu warsztatów wielokulturowych dla dzieci, które przyjechały do naszego miasta z Indii, Iranu, Gruzji oraz Rumunii. W Przemyślu głównym inicjatorem przedsięwzięcia była Fundacja Wymiany Kulturowej to TU to TAM, która zorganizowała uczestnikom projektu wspaniały pobyt pośród rodzin goszczących oraz warunki do rozwoju artystycznego. Młodzi artyści odwiedzili Przemyśl w ramach ogólnopolskiej akcji, polegającej na zaproszeniu dzieci nazwanych przez organizatorów Brave Kids do naszego kraju z odległych zakątków całego świata. Idea projektu polega na pobycie w Polsce dzieci przejawiających uzdolnienia artystyczne, zapewnieniu pobytu u rodzin goszczących oraz zorganizowaniu warunków do wzajemnego podzielenia się doświadczeniem kulturowym oraz umiejętnościami tanecznymi i muzycznymi. Rezultatem wzajemnej współpracy jest wypracowanie wspólnego występu artystycznego jednoczącego elementy charakterystyczne dla kultur poszczególnych narodowości.

Brave Kids - Zamek Kazimierzowski

Brave Kids - Finał