CENTRUM

Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu jest ośrodkiem nauczania języków obcych, który ma na celu indywidualne podejście do uczniów i zaspokojenie konkretnych potrzeb językowych. Prowadzimy kursy językowe w Przemyślu z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz norweskiego. Oferujemy również lekcje indywidualne.

Przyjęcia do grup językowych odbywają się poprzez indywidualną rozmowę oraz pisemny test językowy. Konsultacje są całkowicie bezpłatne, a dane zebrane podczas rozmowy i testu dostarczają niezbędnych informacji o wiedzy językowej oraz umożliwiają zdiagnozowanie realnych potrzeb ucznia. Wstępne rozpoznanie poziomu językowego pomaga w dopasowaniu najlepszej grupy, która pomoże wesprzeć rozwój indywidualnych zainteresowań językowych. Ośrodek proponuje również bezpłatne lekcje próbne, które pozwolą na zapoznanie się z grupami i wyborem optymalnego rozwiązania. Oferujemy także możliwość skorzystania z indywidualnych lekcji w celu uzupełnienia wiedzy językowej niezbędnej do zakwalifikowania się do określonej grupy.

KURSY

Nauka prowadzona jest w grupach 5-9 osobowych, a godzina lekcyjna trwa 50 minut. Oferujemy kursy w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Rodzaj kursu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

Centrum Języków Obcych "Student" w Przemyślu oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem poziomu językowego oraz różnic wynikających bezpośrednio z upodobań charakterystycznych dla konkretnych grup wiekowych. Oferujemu również lekcje indywidualne.

Dzieci
 • early stage 3 - 5 lat,
 • early stage 6 lat
Młodzież
 • kursy szkolne,
 • kursy egzaminacyjne (egzamin óśmioklasisty, egzamin gimnazjalisty)
Dorośli
 • kursy konwersacyjne,
 • kursy egzaminacyjne
Wakacyjne warsztsty językowe
 • Wakacyjne warsztaty językowe

NAUCZYCIELE

Kadra szkoleniowa

Kadra Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu składa się doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli z gruntowną wiedzą językową oraz bogatą znajomością kultury i realiów życia codziennego kraju docelowego. Nauczyciele naszej placówki regularnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach językowych organizowanych przez największe wydawnictwa w Polsce oraz doskonalą i rozszerzają wiedzę związaną z metodyką uczenia języków obcych.

NOWOŚCI

CENNIK

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

dzieci, młodzież, dorośli 2 x 50 minut

wrzesień6 lekcji87 zł
październik10 lekcji145 zł
listopad8 lekcji116 zł
grudzień6 lekcji87 zł
styczeń9 lekcji130,5 zł
luty4 lekcje58 zł
marzec8 lekcji116 zł
kwiecień8 lekcji116 zł
maj8 lekcji116 zł
czerwiec4 lekcje58 zł

WTOREK - CZWARTEK

dzieci, młodzież, dorośli 2 x 50 minut

wrzesień6 lekcji87 zł
październik9 lekcji130,5 zł
listopad8 lekcji116 zł
grudzień6 lekcji87 zł
styczeń9 lekcji130,5 zł
luty4 lekcje58 zł
marzec8 lekcji116 zł
kwiecień7 lekcji101,5 zł
maj8 lekcji116 zł
czerwiec4 lekcje58 zł

INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019:
 • 10 września 2018 (dla zajęć odbywających się w poniedziałki i w środy) lub
 • 11 września 2018 (dla zajęć odbywających się we wtorki i w czwartki)
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019:
 • 12 czerwca 2018 (dla zajęć odbywających się w poniedziałki i w środy) lub
 • 13 czerwca 2018 (dla zajęć odbywających się we wtorki i w czwartki)
Przerwy w zajęciach lekcyjnych:
 • od 23 grudnia 2018 do 1 stycznia 2019 - Boże Narodzenie oraz Nowy Rok
 • od 11 lutego 2019 do 24 lutego 2019 - Ferie Zimowe
 • od 18 kwietnia 2019 do 23 kwietnia 2019 - Wielkanoc
 • oraz 1 listopada 2018 i 1-2-3 maja 2019

KURSY EARLY STAGE

Tabela płatności rok szkolny 2018/19 GRUPA 3 latki - 2 x 40 minut GRUPA 4-5 latki - 2 x 50 minut GRUPA 6 latki - 2 x 60 minut
opłata semestralna600 zł625 zł650 zł
opłata miesięczna130 zł135 zł140 zł
opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci)550 zł575 zł600 zł
opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci)120 zł125 zł130 zł

Zapisy na stronie internetowej: www.earlystage.pl

KONTAKT

Zapisy online

Kursy językowe dla dzieci

Early Stage - dzieci 3-5 lat

Język zostanie poznany poprzez przyswojenie krótkich piosenek, rymowanek, scenek sytuacyjnych oraz reagowanie na proste komunikaty i polecenia, ponadto dziecko nauczy się współdziałania w grupie, wzmocni poczucie własnej wartości, doświadczy wielu pozytywnych emocji oraz rozwinie kreatywność, muzykalność i zamiłowanie do czytania książek

Early Stage dzieci 6 lat

Język zostanie wdrożony poprzez poznawanie różnych form leksykalnych i gramatycznych w naturalnym kontekście - piosenek, rymowanek i historyjek przedstawianych na zajęciach, reagowanie na proste komunikaty i polecenia oraz stopniowe wprowadzenie czytania metodą globalną, aparat artykulacyjny poprzez ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji zostanie dostosowany do dźwięków pojawiających się w języku angielskim, ponadto dziecko nauczy się współdziałania w grupie, wzmocni poczucie własnej wartości, doświadczy wielu pozytywnych emocji oraz rozwinie kreatywność, muzykalność i zamiłowanie do czytania książek, stworzy fundamenty własnej strategii uczenia się oraz zbuduje pozytywne skojarzenia związane z przygotowaniem do szkoły.

Kursy językowe

Kursy dla dzieci i młodzieży szkolnej - grupy językowe tworzone są w zależności od wieku, predyspozycji oraz poziomu językowego uczniów. Wyróżniamy kursy korepetycyjne, które uzupełniają i wyrównują wiedzę niezbędną do osiągnięcia minimum językowego określonego przez szkolny program nauczania ora kursy konkursowe, które wprowadzają rozszerzoną wiedzę językową pozwalającą na udział w olimpiadach i konkursach.

Kursy ósmoklasisty

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty wprowadzają podstawową znajomość środków językowych w zakresie leksykalnym, gramatycznym, ortograficznym oraz fonetycznym. Uczniowie nabywają umiejętności rozumienia, tworzenia, reagowania oraz przetwarzania wypowiedzi. Uczniowie zapoznają się również z podstawową wiedzą o krajach, społeczeństwie i kulturach krajów, którego język poznają oraz wykształcają samoświadomość i wrażliwość międzykulturową.

Kursy gimnazjalne

Kursy przygotowujące do gimnazjalnego egzaminu językowego wprowadzają struktury leksykalno - gramatyczne umożliwiające uczniom poprawny odbiór tekstu słuchanego, tekstu czytanego oraz właściwe reagowanie językowe w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Zajęcia lekcyjne przygotowują również uczniów do zastosowania zróżnicowanych funkcji językowych umożliwiających właściwe rozpoznawanie oraz zastosowanie form komunikacyjnych w różnorodnych sytuacjach językowych.

Kursy maturalne

Kursy przygotowujące do matury prezentują oraz utrwalają materiał językowy niezbędny do osiągnięcia optymalnego wyniku z językowego egzaminu maturalnego.

Organizujemy dwa rodzaje kursów maturalnych:

Kursy dla dorosłych

Kursy konwersacyjne polegają na wprowadzeniu i utrwaleniu słownictwa oraz struktur gramatycznych niezbędnych do nawiązania i kontynuowania konwersacji w języku obcym. Materiał językowy zastosowany podczas zajęć lekcyjnych przybliża sytuacje występujące w realnym świecie i stymuluje w parach lub w grupach ustne przekazywanie informacji koniecznych do zrealizowania określonego zadania.

Kursy przygotowujące do egzaminów językowych prezentują wiedzę niezbędną do zdania egzaminów, których ważność jest uznawana przez wielu pracodawców oraz liczne uniwersytety. Centrum przygotowuje między innymi do egzaminów typu TELC (poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2) oraz egzaminów Cambridge ESOL (poziomy KET, PET, FCE, CAE i CPE).

Wakacyjne Warsztaty Językowe

Program

Program przewiduje wprowadzenie słownictwa i zwrotów językowych z zakresu ubrań, budynków i kierunków, żywności , sportu, zwierząt:

Zajęcia trwają od godziny 7:30 do 16:30

Terminy

Zapewniamy

Cena: 295 zł

Menu