Kursy językowe w Przemyślu

Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu jest ośrodkiem nauczania języków obcych, który ma na celu indywidualne podejście do uczniów i zaspokojenie konkretnych potrzeb językowych. Prowadzimy kursy językowe w Przemyślu z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz norweskiego. Oferujemy również lekcje indywidualne.

Przyjęcia do grup językowych odbywają się poprzez indywidualną rozmowę oraz pisemny test językowy. Konsultacje są całkowicie bezpłatne, a dane zebrane podczas rozmowy i testu dostarczają niezbędnych informacji o wiedzy językowej oraz umożliwiają zdiagnozowanie realnych potrzeb ucznia. Wstępne rozpoznanie poziomu językowego pomaga w dopasowaniu najlepszej grupy, która pomoże wesprzeć rozwój indywidualnych zainteresowań językowych. Ośrodek proponuje również bezpłatne lekcje próbne, które pozwolą na zapoznanie się z grupami i wyborem optymalnego rozwiązania. Oferujemy także możliwość skorzystania z indywidualnych lekcji w celu uzupełnienia wiedzy językowej niezbędnej do zakwalifikowania się do określonej grupy.

Uczniowie otrzymują szansę na zrealizowanie swoich zainteresowań oraz na indywidualny rozwój. Kursy językowe odbywają się w grupach 5-9 osobowych i trwają 50 minut. Konstrukcja lekcji umożliwia wszechstronną naukę oraz gwarantuje czas na utrwalenie poznanej wiedzy językowej.

Ośrodek oferuje kursy językowe w Przemyślu: w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych. W ten sposób umożliwiamy uczniom dopasowanie czasu lekcji do konkretnych potrzeb. Uczniowie również są informowani o postępach w nauce poprzez kwartalne raporty, w których znajduje się informacja zwrotna na temat osiągnięć językowych.

Ponadto, ośrodek oferuje bezpłatny dostęp do biblioteki językowej oraz wydaje certyfikaty ukończenia kursu, w których określony jest poziom wiedzy językowej studenta.

Organizujemy również wakacyjne warsztaty językowe dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat.

Kursy języków obcych Przemyśl: Angielski w Przemyślu